Η απάντηση της Google στο ChatGPT λέγεται Bard

Χωρίς κατηγορία
Θα δοθεί για χρήση από το κοινό σε μερικές εβδομάδες, αφού προηγουμένως δοκιμαστεί από μια ειδική ομάδα.