Η δυνατότητα εξαγωγών από ουκρανικά λιμάνια στον Δουνάβη μειώθηκε από τις ρωσικές επιθέσεις

Χωρίς κατηγορία
«Αυτή η εξέλιξη εγείρει κινδύνους για ελλείψεις τροφίμων σε χώρες που εξαρτώνται από τα ουκρανικά γεωργικά προϊόντα», τόνισε ο Ουκρανός αντιπρόεδρος