Η ΕΕ συστήνει τη διατήρηση της «δυναμικής» εφαρμογής του σχεδίου Ανάκαμψης της Ελλάδας

Χωρίς κατηγορία
Στην έκθεσή της για την Ελλάδα, η Επιτροπή τονίζει ότι το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας περιλαμβάνει ένα εκτεταμένο σύνολο αλληλοενισχυόμενων μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που θα εφαρμοστούν από το 2026