Η ΕΚΤ προειδοποιεί ότι ορισμένες τράπεζες της ΕΕ ενδέχεται να είναι ευάλωτες στην αύξηση των επιτοκίων

Χωρίς κατηγορία
Συνέρχεται σήμερα, σε ειδική συνεδρίαση το Εποπτικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για να συζητήσει την πίεση στον τραπεζικό τομέα μετά τις πρόσφατες διακυμάνσεις στην αγορά.