Η λίμνη Κάρλα ξεπέρασε την έκταση που είχε το 1962 -Αποκαλυπτικές δορυφορικές εικόνες του meteo

Χωρίς κατηγορία
Η έκταση της λίμνης πριν τις πλημμύρες, στις 31.08.2023 ήταν στα 35.700 στρέμματα ενώ στις 16 Σεπτεμβρίου ήταν 190.000 στρέμματα