«Η Μολδαβία έχει μέλλον στην ΕΕ» – Η πρόεδρος Σάντου χαιρετίζει την απόφαση των «27»

Χωρίς κατηγορία
Η Μολδαβή πρόεδρος ανέφερε ότι ένταξη της Μολδαβίας της στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα φέρει ευημερία, περισσότερες ευκαιρίες και ασφάλεια στη μικρή χώρα