Η Ουκρανία θα καταθέσει αγωγή στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου κατά της Πολωνίας, της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας

Χωρίς κατηγορία
Λόγω της άρνησής τους να άρουν τις απαγορεύσεις εισαγωγής ουκρανικών γεωργικών προϊόντων