Η σέρβικη σλιβοβίτσα στον κατάλογο της UNESCO – Από τι φτιάχνεται

Χωρίς κατηγορία
Το δαμάσκηνο (σλίβα στα σερβικά) είναι ένα εθνικό σύμβολο στη Σερβία