Η στεναχώρια διαρκεί 240 φορές περισσότερο από κάθε άλλο συναίσθημα

Χωρίς κατηγορία
Η στεναχώρια διαρκεί 120 ώρες ενώ το συναίσθημα της ντροπής μόλις τριάντα λεπτά.