Η Τοπική Αυτοδιοίκηση χρειάζεται μία Δομική Διοικητική Μεταρρύθμιση, σύμφωνα με έρευνα της διαΝΕΟσις

Χωρίς κατηγορία
Η διαΝΕΟσις τονίζει την ανάγκη βελτίωση της θέσης των Δήμων στο σύστημα διακυβέρνησης -Ποιες αλλαγές προτείνει