Η Bank of London κατέθεσε προσφορά για την εξαγορά της θυγατρικής της SVB στην Βρετανία

Χωρίς κατηγορία
Η Τράπεζα της Αγγλίας έχει δηλώσει ότι επιδιώκει μια δικαστική απόφαση για να θέσει την Silicon Valley Bank UK σε καθεστώς αφερεγγυότητας