Η Ford ιδρύει την Latitude AI με σκοπό την ανάπτυξη των μελλοντικών τεχνολογιών αυτοματοποιημένης οδήγησης

Χωρίς κατηγορία
Η Latitude AI, θυγατρική της Ford, αναπτύσσει νέες τεχνολογίες αυτοματοποιημένης οδήγησης εστιάζοντας αρχικά σε ένα hands-free και eyes-off-the-road σύστημα υποβοήθησης οδήγησης για τα οχήματα Ford επόμενης γενιάς