Ιαπωνία-G7: Οι ηγέτες συμφωνούν σε μια νέα πρωτοβουλία για την καταπολέμηση του οικονομικού εξαναγκασμού

Χωρίς κατηγορία
Επίσης, οι ηγέτες τουυ G7 υπογραμμίζουν ότι οι επενδύσεις στον τομέα του αερίου είναι προσψρινές, σε απάντηση στην τρέχουσα κρίση και για να αντιμετωπιστούν ενδεχόμενες ελλείψεις