Ιερώνυμος: Όλοι μαζί να βοηθήσουμε, ώστε να περάσουμε τις δυσκολίες

Χωρίς κατηγορία
Η ελπίδα μας είναι «η συνεργασία, η συναλληλία, ο ένας να βοηθάει τον άλλον».