Ισραήλ: Γυναικεία ανθρώπινη αλυσίδα για τον περιορισμό στις εξουσίες των δικαστηρίων

Χωρίς κατηγορία
Μαζική αντίδραση απέναντι στα σχέδια της κυβέρνησης με αφορμή την Ημέρα της Γυναίκας