Κίνα: Η χώρα θα προωθήσει την ανάπτυξη εμβολίων και την παραγωγή νέων φαρμάκων

Χωρίς κατηγορία
Η κυβέρνηση έθεσε ως βασική προτεραιότητα τον εμβολιασμό των ευπαθών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας