Κανονικά η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας

Χωρίς κατηγορία
Όλοι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί και η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά