Κενές θέσεις εργασίας στον Τουρισμό: Τι (δεν) κρατάει τον εργαζόμενο σε μια επιχείρηση

Χωρίς κατηγορία
Κατά τον δρα Κουρτίδη, προκειμένου οι ελληνικές επιχειρήσεις εστίασης και φιλοξενίας να διατηρήσουν το εξειδικευμένο προσωπικό, χρειάζεται να υπάρξει αλλαγή του τρόπου σκέψης