Κλειστή η Πανεπιστημίου στο ύψος του ΡΕΞ

Χωρίς κατηγορία
Πρόκειται για συναυλία από την κατάληψη, η οποία και πραγματοποιείται από σπουδαστές καλλιτεχνικών σχολών.