Κολπική Μαρμαρυγή: Νεότερες τεχνολογίες στην επεμβατική αντιμετώπισή της

Χωρίς κατηγορία
Γράφει ο Στέλιος Τζέης, Καρδιολόγος – Ηλεκτροφυσιολόγος
Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής Ενηλίκων ΜΗΤΕΡΑ