«Κοπέρνικος» – Χάρτης: Ορισμένες περιοχές της Ελλάδας δέχθηκαν έως και 800 χιλιοστά βροχής

Χωρίς κατηγορία
Περισσότερη βροχή από ό,τι συνήθως καταγράφεται σε έναν ολόκληρο χρόνο