Κορωνοϊός-ΠΟΥ: Πλατφόρμα σύγκρισης Συστημάτων Υγείας – Η ελληνική ομάδα

Χωρίς κατηγορία
Η πλατφόρμα, παρέχει μια σαφή επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο τα διαφορετικά συστήματα υγείας ανταποκρίνονται στην πρόκληση του COVID-19, την διεξαγωγή συγκρίσεων ανάμεσα στις συμμετέχουσες χώρες και επισημαίνει τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τ…