Λαγκάρντ: Υπερβολικά υψηλός ο δομικός πληθωρισμός

Χωρίς κατηγορία
Έχουμε ακόμη δρόμο να καλύψουμε για να φέρουμε τον πληθωρισμό στο στόχο του 2% σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, είπε η πρόεδρος της ΕΚΤ σε φοιτητές στη Φλωρεντία