Λιβύη: Παγκόσμια ανησυχία για αλλα δύο φράγματα στα ανατολικά, κοντά στη Ντέρνα και τη Βεγγάζη

Χωρίς κατηγορία
Ο ΟΗΕ χτυπάει καμπανάκι για τα φράγματα Τζάζα, το οποίο βρίσκεται μεταξύ της Ντέρνα και της Βεγγάζης, και το Κατάρα, κοντά στη Βεγγάζη.