Μάντζος: Ώρα για διαφάνεια, αυτοκριτική, ειλικρίνεια και δικαιοσύνη

Χωρίς κατηγορία
Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος εξήγησε ότι «η Ελλάδα υπάρχει κίνδυνος να αποτελεί ευρωπαϊκό κράτος, μόνο υπό γεωγραφικούς όρους»