Μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας θα ανοίξει η πλατφόρμα για τις αποζημίωσεις αγροτών και κτηνοτρόφων

Χωρίς κατηγορία
Στις πρώτες εκτιμήσεις θα ληφθούν υπ’ όψιν οι καταγραφές των εκτιμητών, οι δορυφορικές λήψεις και η στάθμη των υδάτων.