Μήνυμα Σολτς στην Ευρώπη για επιστροφή στη «δημοσιονομική ορθοδοξία»

Χωρίς κατηγορία
Ζητά μείωση του δημόσιου χρέους των χωρών, σε ομιλία του προς τα ευρωπαϊκά συνδικάτα – Το Σύμφωνο Σταθερότητας, το οποίο απαιτεί από τα κράτη μέλη να έχουν δημοσιονομικό έλλειμμα κάτω του 3% και δημόσιο χρέος κάτω του 60% του ΑΕΠ, είχε ανασταλεί