Μαγιορκίνης για μη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού στη Λάρισα: Δυνητικά επικίνδυνα και μολυσματικά τα νερά που έχουν έρθει σε επαφή με αποχέτευση

Χωρίς κατηγορία
Zήτησε από όποιο πολίτη εμφανίσει συμπτώματα όπως πυρετό, έμετο, διάρροια ή δερματικά εξανθήματα, να απευθυνθεί σε γιατρό.