Μαζική επιστροφή: Στα πόστα τους από τη Δευτερα το 70% των δημοσίων υπαλλήλων

Χωρίς κατηγορία
Η προσέλευση των υπαλλήλων σε τρία διακριτά ωράρια προσέλευσης (7.00-8.00 και 9.00) θα εξακολουθήσει και την επόμενη εβδομάδα για να αποφεύγεται ο συνωστισμός στα μέσα μαζικής μεταφοράς.