Μείωση φόρου έως 16.000 ευρώ για ανακαίνιση ή ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου – Οι προϋποθέσεις

Χωρίς κατηγορία
Ποιες θεωρούνται ως επιλέξιμες δαπάνες σύμφωνα με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε