Μεγάλες καταστροφές και στη Λίμνη Πλαστήρα – Δείτε φωτογραφίες

Χωρίς κατηγορία
Οι κάτοικοί του απασχολούνται στις παραδοσιακές αγροκτηνοτροφικές εργασίες και την αμπελουργία, είδαν τις περιουσίες τους να χάνονται μέσα στη θεομηνία