Μειωμένα τα τιμολόγια ρεύματος για τον Ιούνιο

Χωρίς κατηγορία
Η αποκλιμάκωση των τιμών αποδίδεται στην υποχώρηση των διεθνών τιμών του φυσικού αερίου