Μετά τον οίκο Fitch και η Moody’s αναβάθμισε έξι ελληνικές τράπεζες

Χωρίς κατηγορία
Η αναβάθμιση κατά 1-2 βαθμίδες αφορά στο αξιόχρεο των μακροπρόθεσμων καταθέσεων των τραπεζών καθώς και στην αυτόνομη βασική πιστοληπτική αξιολόγηση τους