Μητσοτάκης: Παρακολούθησε την παρουσίαση του σχεδίου για την αναβίωση της λουτρόπολης στα Καμένα Βούρλα

Χωρίς κατηγορία
Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την αξιοποίηση ιστορικών εγκαταστάσεων της λουτρόπολης και τη συνέχιση της λειτουργίας υφιστάμενων μονάδων