Μιχαηλίδου: Λάθος η διατύπωσή μου για απολύσεις ανεμβολίαστων σε δομές Υγείας

Χωρίς κατηγορία
Διαβεβαιώνει ότι δεν θα αλλάξει το ισχύον καθεστώς στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα που προβλέπει μόνο άδεια άνευ αποδοχών και απέδωσε τη σύγχυση σε δική της λανθασμένη διατύπωση.