Νέο φοιτητικό συλλαλητήριο για τα Τέμπη σήμερα

Χωρίς κατηγορία
Ανάλογα συλλαλητήρια έχουν ανακοινωθεί για σήμερα στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα.