Νίκος Παναγιωτόπουλος από Βρυξέλλες: Η Ελλάδα στηρίζει τη συνεργασία ΕΕ – ΝΑΤΟ

Χωρίς κατηγορία
Κύρια θέματα συζήτησης αφορούσαν την παροχή υποστήριξης για την άμυνα της Ουκρανίας, την προώθηση μέτρων ενίσχυσης της αμυντικής βιομηχανίας των Κρατών Μελών της Ε.Ε. και τις δράσεις της Ε.Ε. στην Αφρική.