Ξεκινά ο προσεισμικός έλεγχος σε σχολεία και νοσοκομεία – Με τον αντισεισμικό κανονισμό του 1959 σχεδόν τα μισά κτίρια στη χώρα

Χωρίς κατηγορία
Στο επίκεντρο των ελέγχων τίθενται τα δημόσια κτίρια – Ο πρωτοβάθμιος έλεγχος θα είναι υποχρεωτικός και στη συνέχεια εφόσον απαιτηθεί θα γίνεται και δευτεροβάθμιος έλεγχοw