ΟΗΕ: Οι διεθνείς δεσμεύσεις είναι μακριά από το στόχο της συμφωνίας του Παρισιού για τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας στο +1,5°C

Χωρίς κατηγορία
Η συμφωνία του Παρισιού του 2015 θέτει ως στόχο την ανάσχεση της αύξησης της θερμοκρασίας της Γης «σαφώς κάτω από τους +2°C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα», όταν η ανθρωπότητα άρχισε την υψηλής κλίμακας εκμετάλλευση των ορυκτών καυσίμων για την παραγωγή ενέργειας, που είναι υπεύθυνα για την εκπομπή των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θ…