Οι κυβερνήσεις συνεργασίας, ο ρόλος τους και οι λόγοι που σχηματίστηκαν

Χωρίς κατηγορία
Μεταπολιτευτικά οι μονοκομματικές πλειοψηφίες έχουν κυριαρχήσει αν και έχουν αμφισβητηθεί για την αποτελεσματικότητά τους μετά την οικονομική κρίση και την ένταξη της χώρα στα μνημόνια.