Οι χρησμοί της Δωδώνης περιλαμβάνονται στη «Μνήμη του Κόσμου» της UNESCO

Χωρίς κατηγορία
Τα χρηστήρια ελάσματα της Δωδώνης, αποτελούν από το Μάιο του 2023, την 2η ελληνική εγγραφή στον Διεθνή Κατάλογο του Προγράμματος της UNESCO