Ο Δακτύλιος αυξάνει την ταχύτητα των μέσων μεταφοράς στην Αθήνα -Ψηφιακές κάμερες στις λεωφορειολωρίδες

Χωρίς κατηγορία
Στην περαιτέρω αύξηση της μέσης ταχύτητας των οδικών ΜΜΜ, αναμένεται να συνδράμουν και οι νέες ψηφιακές κάμερες, που εγκαταστάθηκαν στις Αποκλειστικές Λωρίδες Λεωφορείων