Ο ΠΟΥ λέει τώρα «ναι» στις μάσκες  σε πολυσύχναστους χώρoυς και ΜΜΜ

Χωρίς κατηγορία
Μολονότι ορισμένες χώρες συστήνουν ή καθιστούν υποχρεωτική τη χρήση μάσκας από υγιείς ανθρώπους σε πολυσύχναστους χώρους, ο ΠΟΥ μέχρι τώρα έκρινε ότι δεν υπήρχαν επαρκείς αποδείξεις που να συνηγορούν υπέρ ή κατά