Ο ΣΚΑΪ αποκλειστικά στο ωκεανογραφικό σκάφος «Joides Resolution»

Χωρίς κατηγορία
Το Joides Resolution, έρχεται για πρώτη φορά στη Μεσόγειο για να πραγματοποιήσει υποθαλάσσιες γεωτρήσεις σε βάθη που δεν έχουν ερευνηθεί ποτέ έως σήμερα