Πάνω από χίλιοι αστυνομικοί στο Λονδίνο σε διαθεσιμότητα λόγω παραπτωμάτων

Χωρίς κατηγορία
Από τα 34.000 στελέχη της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, τα 201 είναι σε διαθεσιμότητα και 860 εκτελούν μόνο περιορισμένα καθήκοντα – Περίπου 275 εξ αυτών αναμένουν εξέταση κατηγοριών για σοβαρά παραπτώματα, με μεγάλο ποσοστό να αφορά καταγγελλόμενη βία κατά ενήλικων και ανήλικων γυναικών