Παιδικοί σταθμοί: Απαλλάσσονται από τα τροφεία οι γονείς

Χωρίς κατηγορία
Η σχετική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου προβλλέπει επίσης απαλλαγή των δημοτών από το αντίτιμο για τη χρήση ανταποδοτικών υπηρεσιών.