Πανελλήνιος Σύλλογος Φαρμακαποθηκάριων: Φαρμακευτικές εταιρίες υποεφοδιάζουν συστηματικά την αγορά

Χωρίς κατηγορία
Που οφείλονται οι ελλείψεις φαρμάκων – Τι ζητά ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φαρμακαποθηκάριων