Παρατείνεται έως τις 15 Νοεμβρίου η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για νέους»

Χωρίς κατηγορία
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά και υποχρεωτικά μέσω των επίσημων διαδικτυακών τόπων