Παρατείνεται έως τις 31 Ιουλίου η προθεσμία για τις φορολογικές δηλώσεις

Χωρίς κατηγορία
Υπενθυμίζεται ότι η καταβολή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος θα πρέπει να γίνει έως τις 31 Ιουλίου