Περιορισμοί στις βίζες για συγγενείς ξένων φοιτητών από τη βρετανική κυβέρνηση

Χωρίς κατηγορία
Η μόνη εξαίρεση αφορά τους φοιτητές που εγγράφονται σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που προσδιορίζονται ως «ερευνητικά προγράμματα»